Cerere pentru solicitarea procedurii coaserii, numerotării și sigilării procesului verbal de recepție finală

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor (pentru obiective finanțate din surse bugetare)

Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare

Proces-verbal de recepţie finală (pentru obiective finanțate din surse bugetare)

© 2020 Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare

  • Facebook