Informații privind documentația de urbanism inițiată/aprobată

Informaţiile cu privire la iniţierea, elaborarea, avizarea şi aprobarea PUZ-urilor pot fi urmărite aici.