LEGE Nr. 82
din 25.05.2017

integrității

LEGE Nr. 163
din 09.07.2010

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

LEGE Nr. 835
din 17.05.1996

privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului

LEGE Nr. 1530
din 22.06.1993

privind ocrotirea monumentelor*

HOTĂRÎRE Nr. 360
din
 25.06.1996

cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii

LEGE Nr. 1530
din 22.06.1993

privind ocrotirea monumentelor*

LEGE Nr. 133
din 17.06.2016

privind declararea averii și a intereselor personale

LEGE Nr. 192
din 30.09.2011

monumentelor de for public

LEGE Nr. 982
din 11.05.2000

privind accesul la informaţie

HOTĂRÎRE Nr. 96
din 16.02.2010

cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

HOTĂRÎRE Nr. 360
din 18.04.1997

despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor

HOTĂRÎRE Nr. 1491
din 28.12.2001

cu privire la Concepţia dezvoltării durabile a localităţilor Republicii Moldova

LEGE Nr. 136
din 17.06.2016

privind statutul municipiului Chişinău

LEGE Nr. 239
din 13.11.2008

privind transparenţa în procesul decizional

LEGE Nr. 1324
din 10.03.1993

privatizării fondului de locuinţe

HOTĂRÎRE Nr. 306
din 30.03.2000

despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor

HOTĂRÎRE Nr. 951
din 14.10.1997

despre aprobarea Regulamentului privind consultarea populaţiei în procesul elaborării şi aprobării documentaţiei
de amenajare a teritoriului şi de urbanism

LEGE Nr. 158
din 04.07.2008

cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

LEGE Nr. 436
din 28.12.2006

privind administraţia publică locală

LEGE Nr. 1350
din 02.11.2000

cu privire la activitatea arhitecturală

HOTĂRÎRE Nr. 499
din 30.05.2000

despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism

HOTĂRÎRE Nr. 1300
din 27.11.2001

despre aprobarea Regulamentului privind întocmirea şi ţinerea cadastrului funcţional urban