A fost inițiată a doua etapă a cursului de instruire QGIS

Specialiștii din cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare (DGAURF) participă, în perioada 27 septembrie – 1 octombrie, la cea de-a două etapă a cursului de instruire QGIS – nivelul avansat, organizat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Programului „Comunitatea Mea”.

Astfel, în cadrul etapei avansate, participanții la curs vor învăța: elemente de analiză spațială pe date de tip vector și raster, elemente de analiză statistică zonală, aplicarea în practică pentru rezolvarea unor probleme concrete a instrumentelor de analiză spațială și crearea hărților pentru tipar.


Prima rundă a cursului QGIS s-a desfășurat în perioada 26 – 30 iulie 2021. Totodată, alți angajați ai DGAURF urmează să înceapă prima etapă a cursului QGIS – nivelul începător – în luna noiembrie a anului curent.

QGIS este un Sistem de Informații Geografice profesionist, ușor de utilizat, cu sursă deschisă, fiind bazat pe aplicații gratuite.


Remarcă: Pentru eficientizarea procesului de dezvoltare și gestiune a sistemelor informatice geografice în sectorul public (GIS-Local), Uniunea Europeană, împreună cu UN-GGIM, încurajează utilizarea platformelor de Tehnologii Informaționale gratuite cu sursă deschisă QGIS (Open Source Software OSS) pentru schimbul de informații și experiențe. GIS-Local este o aplicație recomandată de UE pentru îmbunătățirea managementului patrimoniului public și asigurarea unui proces transparent și eficient în administrațiile publice locale din Republica Moldova.

Vedeți și: (INTERVIU VIDEO) Stela Alexei, despre avantajele geoportalului GIS-Local


Proiectul privind pilotarea platformei Sistemului Informațional Geografic de nivel local (GIS-Local) în administrația publică locală din Moldova (proiect-pilot APL Chișinău GIS-Local) se implementează în conformitate cu Memorandumul de înțelegere încheiat între Primăria mun. Chișinău și Programul USAID „Comunitatea Mea” (CM), semnat în data de 14 februarie 2020.

„Comunitatea Mea” este un program USAID, inițiat în anul 2018, cu o durată de 5 ani, care are scopul de a stimula guvernarea locală să devină mai eficace, transparentă și responsabilă față de membrii comunității și să îmbunătățească capacitățile autorităților publice locale (APL) de a răspunde necesităților cetățenilor. Unul dintre obiectivele prioritare ale Programului CM este de a sprijini aleșii locali și angajații APL în efortul de îmbunătățire a practicilor de management financiar eficient și maximizare a potențialului veniturilor APL, concomitent cu creșterea calității serviciilor prestate, inclusiv asigurarea unui management de gestionare a finanțelor publice și al patrimoniului în mod corespunzător.


Proiectul GIS-Local este unul dintre instrumentele și soluțiile inovatoare bine definite și promovate de Programul CM ce ajută autoritățile publice locale să ofere cetățenilor servicii de calitate într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor și asigurării transparenței, respectiv să impulsioneze dezvoltarea durabilă și să îmbunătățească climatul de afaceri local.


Sistemul va permite gestionarea proceselor de reglementare a regimului proprietății funciare într-o manieră transparentă și eficientă, cu respectarea procedurilor prevăzute de legislația funciară și cadastrală, concomitent vor fi create servicii de date spațiale (WMS și WFS) pentru vizualizarea și descărcarea datelor pentru proiectanți și utilizatorii GIS-Local.


72 afișare0 comentariu