Realizările din perioada 14 - 18 iunie, raportate la ședința săptămânală de totalizare

Actualizată în: Iun. 21

Directorul adjunct al Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, Igor Vrabie, a prezidat ședința săptămânală de totalizare, în cadrul căreia a fost prezentat raportul activităților realizate în perioada 14 – 18 iunie.





Cu referire la elaborarea proiectelor strategice, DGAURF informează că, în urma consultărilor publice, în prezent, „Urban Design” SRL este în proces de finalizare a tabelului de divergențe, în care sunt introduse schimbările relevante pentru reactualizarea Planului Urbanistic General. Totodată, urmează să fie supus avizării caietul de sarcini, pentru a fi inițiate procedurile de achiziții.


Cât privește Planul Urbanistic Zonal Centru, în urma consultărilor publice a temei-program elaborate de I.M.P. „CHIȘINĂUPROIECT”, au fost introduse modificările relevante în caietul de sarcini supus consultărilor. De asemenea, caietul de sarcini redactat a fost avizat de către primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Procedura de achiziție inițiată în data de 08.06.2021 se află în perioada de actualizare.



24 afișare0 comentariu