Alți nouă angajați ai DGAURF învață sistemul QGIS


Prima etapă a cursului QGIS (nivelul începător) a fost lansată luni, 22 noiembrie, pentru alți nouă angajați ai Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare. Cursul este organizat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), prin intermediul Programului „Comunitatea Mea”, implementat de IREX.


Potrivit formatorului cursului, Tudor Castraveț, expert local QGIS al Programului „Comunitatea Mea”, doctor în geografie, în perioada 22 – 26 noiembrie, participanții la prima etapă a cursului vor afla principiile de funcționare a sistemului informațional geografic, diverse tipuri de date utilizate ale GIS, procedee de bază de gestionare, procesare a datelor în GIS etc. Etapa avansată a cursului QGIS va fi organizată în luna ianuarie a anului 2022.

Amintim că aceasta este a doua rundă a cursurilor de instruire QGIS.


QGIS este un Sistem de Informații Geografice profesionist, ușor de utilizat, cu sursă deschisă, fiind bazat pe aplicații gratuite.

Remarcă: Pentru eficientizarea procesului de dezvoltare și gestiune a sistemelor informatice geografice în sectorul public (GIS-Local), Uniunea Europeană, împreună cu UN-GGIM, încurajează utilizarea platformelor de Tehnologii Informaționale gratuite cu sursă deschisă QGIS (Open Source Software OSS) pentru schimbul de informații și experiențe. GIS-Local este o platformă recomandată de UE pentru îmbunătățirea managementului patrimoniului public și asigurarea unui proces transparent și eficient în administrațiile publice locale din Republica Moldova.


Vedeți și: (INTERVIU VIDEO) Stela Alexei, despre avantajele geoportalului GIS-Local


Proiectul privind pilotarea platformei Sistemului Informațional Geografic de nivel local (GIS-Local) în administrația publică locală din Moldova (proiect-pilot APL Chișinău GIS-Local) se implementează în conformitate cu Memorandumul de înțelegere încheiat între Primăria mun. Chișinău și Programul USAID „Comunitatea Mea” (CM), semnat în data de 14 februarie 2020.

„Comunitatea Mea” este un program USAID, inițiat în anul 2018, cu o durată de 5 ani, care are scopul de a stimula guvernarea locală să devină mai eficace, transparentă și responsabilă față de membrii comunității și să îmbunătățească capacitățile autorităților publice locale (APL) de a răspunde necesităților cetățenilor. Unul dintre obiectivele prioritare ale Programului CM este de a sprijini aleșii locali și angajații APL în efortul de îmbunătățire a practicilor de management financiar eficient și maximizare a potențialului veniturilor APL, concomitent cu creșterea calității serviciilor prestate, inclusiv asigurarea unui management de gestionare a finanțelor publice și al patrimoniului în mod corespunzător.

Proiectul GIS-Local este unul dintre instrumentele și soluțiile inovatoare bine definite și promovate de Programul CM ce ajută autoritățile publice locale să ofere cetățenilor servicii de calitate într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor și asigurării transparenței, respectiv să impulsioneze dezvoltarea durabilă și să îmbunătățească climatul de afaceri local.


Sistemul va permite gestionarea proceselor de reglementare a regimului proprietății funciare într-o manieră transparentă și eficientă, cu respectarea procedurilor prevăzute de legislația funciară și cadastrală, concomitent vor fi create servicii de date spațiale (WMS și WFS) pentru vizualizarea și descărcarea datelor pentru proiectanți și utilizatorii GIS-Local.64 afișare0 comentariu