ANUNȚ DE PARTICIPARE

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare invită operatorii economici interesați să participe la licitația privind achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului „Concepția de dezvoltare a teritoriului Centru a municipiului Chișinău”. Componenta principală: „Dezvoltarea rețelei de centre (hub-uri creative) pentru dezvoltarea industriilor creative în zona Centru a municipiului Chișinău, prin conversia și revitalizarea imobilelor existente, proprietate municipală”.


Proiectul „Concepția de dezvoltare a teritoriului Centru a municipiului Chișinău” are scopul de a aplica politicile naţionale și bunele practici europene privind dezvoltarea urbană sustenabilă, precum şi principiile adoptate de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei în diverse documente specifice ce țin de domeniul urbanism, pentru dezvoltarea teritoriului Centru a municipiului Chișinău, bazat pe principiul „oraș creativ”.


Proiectul prevede elaborarea:

- conceptului de dezvoltare a industriilor creative în sectorul „Centru” al municipiului Chișinău din contul imobilelor proprietate municipală;

- soluției arhitecturale și două proiecte-pilot de dezvoltare durabilă a centrelor creative în obiectele de proprietate municipală în baza conceptului și a soluțiilor arhitecturale elaborate, inclusiv în obiecte de patrimoniu cultural și obiecte de mediu.


Scopul achiziţiei serviciilor de elaborare a proiectului este de a dezvolta sectorul creativ din Republica Moldova, ca motor de dezvoltare socio-economică durabilă a teritoriului municipiului Chișinău.


Caietul de sarcini și documentația procedurii de achiziție publică pot fi consultate la adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046744/32 afișare0 comentariu