Anunț despre intenția de elaborare a PUZ Lazo - Ştefan cel Mare şi Sfânt

Direcția anunță despre intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal (PUZ) pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Serghei Lazo - Anatol Corobceanu - Mitropolit Petru Movilă - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, mun. Chișinău, conform dispoziției primarului general Ion Ceban nr. 363-d din 28.07.2020.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 30.07.2020 - 14.08.2020.


Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare PUZ și vor fi transmise: -> Poștal la: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 -> Electronic: dgaurf@cmc.md, adediu@dgaurf.md -> Telefonic: 022-22-12-26.


Anunțul poate fi citit aici: https://bit.ly/2F7LVyI

3 afișare0 comentariu