Anunț privind achiziționarea serviciilor de întocmire tema-program pentru elaborarea PUG Chișinău

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare anunță de participare privind achiziționarea serviciilor de întocmire a caietului de sarcini (tema-program) pentru elaborarea Planului Urbanistic General al orașului Chișinău prin procedura de achiziție de valoare mică.

anunț de participare pug caiet-.semnat
.p
Download P • 343KB
anexa la anunt.semnat
.pdf
Download PDF • 325KB

40 afișare0 comentariu