CMC a aprobat Proiectul Regulamentului privind raporturile juridice de superficie și locațiune

Actualizată în: Iun. 18

Consiliul Municipal Chișinău a aprobat, la ședința de astăzi, 16 iulie 2020, Proiectul Regulamentului privind raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenuri municipale.

Scopul proiectului este aplicarea Codului Civil al Republicii Moldova, operat prin Legea nr. 133/2018 privind modificarea Codului Civil.


Adoptarea proiectului de decizie are drept scop stabilirea (mecanismului) de sarcini și acordarea de împuterniciri necesare perceperii redevenței pentru superficia legală, precum și încheierii, la solicitare, a contractelor de superficie și locațiune a terenurilor municipale și încasării plăților de la titularii drepturilor pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor private la bugetul public municipal.


Prevederile de bază ale proiectului se referă la punerea în sarcina autorității executive a administrației publice locale să încheie, la solicitare, contractele de superficie pe perioada de funcționare prezumată a bunului imobil și contractele de locațiune, inclusiv cu dreptul de a institui servituți și alte condiții necesare, cu proprietarii bunurilor imobile înregistrate separat în capitolul B (cu excepția construcțiilor provizorii) și cu proprietarii bunurilor imobile înregistrate separat în capitolul C al registrului bunurilor imobile, acordându-i-se, în acest sens, depline împuterniciri.


Proiectul a fost supus consultărilor publice în regim online la data de 15 mai 2020.


Le mulțumim colegilor care au lucrat cu noi și au contribuit la redactarea acestui document important: Sergıu Gaına, Svetlana Octavian Cazac, Inga grecu-Stăvilă. E in lucru la care au lucrat mulți colegi de-ai noștri și din afara instituției și înăc odată ne convingem, că lucrul în comun este potrivit în orice situație. Succese ne dorim!


Proiectul poate fi citit în întregime aici: https://bit.ly/390PoKg.

#RegulamentSuperficie #cmc #urbanism

28 afișare0 comentariu