Comisia CARF a emis decizia cu privire la revizuirea PUZ Centru elaborat de IMP "Chișinăuproiect"

Comisia pentru construcții, arhitectură și relații funciare a emis decizia cu privire la revizuirea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Centru elaborat de IMP "Chișinăuproiect" în 2010. Decizia urmează a fi prezentată spre vot în CMC.

Beneficiar: Direcția Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare.


Revizuirea PUZ-ului va ține cont de concluziile Grupului de lucru privind analiza proiectului Planului Urbanistic Zonal Centru Chișinău.


Dispoziția primarului nr. 150-d din 27 martie 2020 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind analiza proiectului Planului Urbanistic Zonal Centru Chișinău” - https://bit.ly/3fdWqgj.


Au făcut parte din grupul de lucru: Victor CHIRONDA (președinte), Andrei CHISTOL (vicepreședinte), Igor VRABIE (secretar), Svetlana DOGOTARU, Alexei ȚURCANU, Rita GARGONIȚĂ, Leonid DUMITRAȘCU, Dumitru COGÂLNICEANU, Sergiu POPOVICI, Sergius CIOCANU, Vasile COLOT, Andrei VATAMANIUC, Gheorghe TELPIZ, Vasile EREMCIUC, Vitalie MUNTEANU și Dumitrița EFREMOV.