Comunicat referitor la emiterea autorizației de desființare a Hotelului „Național”

Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare precizează că autorizația de desființare nr. 20a/21 a fost emisă în data de 04.06.2021 și corespunde procedurilor și prevederilor legislației.


Menționăm că informațiile despre autorizațiile de desființare sunt introduse, cronologic, în corespundere cu data emiterii, inițial într-un registru pe suport de hârtie, în ziua când acestea sunt transmise în arhiva DGAURF, pentru a fi introduse ulterior și în registrul electronic care este disponibil pentru public.


În acest sens, anexăm extrasul din Registrul de acte permisive al DGAURF, unde este specificată data emiterii autorizației, precum și factura achitată pentru eliberarea acesteia, datată din 04.06.2021.
0 afișare0 comentariu