Cunoaște echipa DGAURF: Alexei Cebanenco, șeful Direcției autorizarea proiectării

Alexei Cebanenco, șeful Direcției autorizarea proiectării din cadrul Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare. Studii: absolvent al Facultății Cadastru și reglementarea regimului proprietății funciare, Institutul Agricol din orașul Lvov, Ucraina.

- De cât timp lucrați în cadrul Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare?

- În general, în Primăria municipiului Chișinău activez din anul 1993. Inițial, am activat în Direcția funciară, iar mai apoi, odată cu reorganizarea și comasarea Direcției funciare cu DGAURF, am fost transferat, în 2006, în cadrul DGAURF, unde activez și până în prezent.

- Când și de ce ați decis să vă angajați la DGAURF?

- Anterior, am exercitat funcția de șef adjunct al Direcției funciare, m-am ocupat de promovarea reformelor funciare în teritoriul municipiului Chișinău, inclusiv localitățile suburbane. Mai apoi, odată cu reorganizarea Direcției, am decis și am acceptat să fiu transferat în cadrul DGAURF în funcția de șef al Direcției autorizarea proiectării.

- Cum ați explica unei persoane din afara domeniului cu ce vă ocupați la serviciu?

- Direcția autorizarea proiectării din cadrul DGAURF se ocupă de perfectarea și eliberarea actelor permisive în construcții: certificate de urbanism pentru proiectare, certificate de urbanism informative, autorizații de construire, autorizații de desființare a imobilelor și autorizații de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor. Eu, în calitate de șef al Direcției autorizarea proiectării, asigur organizarea proceselor de examinare a cererilor parvenite, corectitudinea perfectării și eliberării actelor permisive în construcții, le avizez și le prezint conducerii spre avizare și aprobare.

- Cu ce proiecte realizate vă mândriți cel mai mult?

- S-a reușit să organizăm procesul de recepționare a cererilor și emitere a actelor permisive în construcție. Astfel, vreau să menționez că pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău sunt publicate formularele de cerere, lista actelor care necesită a fi prezentate. S-a înființat și Centrul de informație și documentare a cetățenilor, prin intermediul căruia se prezintă cererile și, ca urmare, actele permisive finale emise, de asemenea, se eliberează prin acest Centru. Aceasta este o reușită și un prim-pas pentru implementarea Ghișeului unic.

- Care este locul dumneavoastră de suflet din Chișinău?

- Îmi plac spațiile verzi amenajate, zona istorică centrală, cum decurg procesele de renovare, reabilitare a monumentelor istorice.

- Descrieți un lucru pe care, dacă ați avea posibilitatea, l-ați schimba în Chișinău.

- În viziunea mea, ar fi mai benefic ca Direcția autorizarea proiectării să fie structurată pe sectoarele municipiului, cinci sectoare, care ar contribui la o mai bună gestionare a tuturor cererilor și actelor permisive emise.


Stimați cetățeni, așa cum știți, Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare se află în proces de elaborare a unor proiecte strategice privind dezvoltarea municipiului Chișinău: Planul Urbanistic General (PUG), Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Centru (Nucleul Istoric), Planul de Amenajare a Teritoriului (PAT) municipiului Chișinău și altele. Echipa DGAURF muncește de mai de un an pentru a asigura realizarea tuturor proiectelor la cel mai înalt nivel. Am decis să-i prezentăm pe specialiștii din cadrul DGAURF printr-o serie de interviuri scurte, în care veți afla cine sunt și ce fac membrii echipei noastre, dar și ce ar vrea să schimbe în capitală.


17 afișare0 comentariu