(DOC) CMC a luat act de prevederile Caietului de sarcini pentru elaborarea PUG Chișinău

În cadrul ședinței extraordinare din 27 iulie, Consiliul municipal Chișinău (CMC) a luat act de prevederile Caietului de sarcini (Tema-program) pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău.


Astfel, conform deciziei CMC, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare urmează să selecteze compania sau consorțiul de companii care va elabora PUG prin intermediul procedurii de achiziții publice.


Mai multe detalii despre prevederile Caietului de sarcini găsiți în documentul atașat:

Proiectul de decizie a fost votat cu includerea a cinci amendamente:

1. În capitolul Etapa II Elaborarea studiilor de fundamentare și prognozelor de dezvoltare, punctul XI „Patrimoniu natural” din tabel, cerințele specifice vor fi completate cu următoarele alineate: Analiza stării râurilor și bazinelor de apă de pe teritoriul municipiului, precum și a fluzului de apă al râului, râulețelor și pârăurilor; Analiza stării zonelor de protecție a râurilor și bazinelor de apă de pe teritoriul municipiului.

2. În capitolul Etapa II Elaborarea studiilor de fundamentare și prognozelor de dezvoltare, punctul XII „Protecția mediului, riscuri naturale și riscuri antropice” din tabel, cerințele specifice vor fi completate cu următoarele alineate:

- Se vor propune măsuri pentru restabulirea zonelor de protecție a rîurilor și bazinelor de apă de pe teritoriul municipiului, precum și măsuri pentru creșterea volumului de apă în acestea;

- Se va acorda o atenție specială pistelor pentru biciclete;

- Se va acorda o atenție specială în privința existenței obiectivelor de cultură în fiecare sector al orașului și va fi stabilit numărul necesar al acestora;

- Se va acorda o atenție specială obiectivelor sportive, cu indicarea în materiale a numărului necesar al acestora la 100 de mii de locuitori, și anume: terenuri de sport de tip deschis pentru jocuri (minifotbal, baschet, volei, handbal); complexe sportive de tip închis pentru sporturi în echipă; săli pentru sporturi de luptă și atletica grea; săli pentru alte tipuri de sport olimpice (gimnastică, acrobație; scrimă; tenis de masă; tenis de câmp etc.); bazine de înot de tip deschis și închis cu o lungime de cel puțin 25 de metri; săli pentru sporturile de iarnă; baze de canotaj.

3. În alineatul „Elaboratorul va stabili prescripțiile generale și speciale de folosire a terenurilor din orașul Chișinău în conformitate cu metodologia de Zonare Urbană realizată de PNUD Moldova” din Etapa V. Planșe zonale, va fi înlocuită sintagma „în conformiatte” cu „luând în vedere”.

4. Punctul 2.4, alineatul „Forma electronică” va fi completată la sfârșit cu textul: „Documentația în formă electronică se va transmite beneficiarului pe suport magnetic și plasată pe resursa I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Ciberrnetică”, precum și pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău.

5. Vor fi prevăzute câte cel puțin două terenuri pentru parcuri în fiecare sector al orașului.


87 afișare0 comentariu