Geoportalul GIS-Local, elaborat în proporție de 70%

Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare informează că, în prezent, geoportalul Sistemul Informațional Geografic (GIS-Local), lansat în luna aprilie a anului curent, este elaborat în proporție de 70%.


Astfel, pe platforma gislocal.md pot fi găsite seturile de date spațiale referitoare la transport – zone pietonale, stații de așteptare, indicatoare rutiere etc. și cele cu privire la mediu – spații verzi, coridoare eco, riscuri naturale etc., actualmente fiind creat spațiul de lucru (project QGIS) pentru gestionarea datelor privind spațiile verzi din mun. Chișinău.

Totodată, au fost unificate datele geospațiale ale componentei Cadastrul funcțional urban, care se află în proces de implementare. În prezent, are loc unificarea datelor geospațiale pentru componenta de Publicitate stradală.


De asemenea, în curând urmează să fie implementată componenta de Management al terenurilor municipale în Direcția funciară, iar în luna iulie vor fi organizate cursuri QGIS pentru 25 de specialiști din cadrul DGAURF.


Proiectul privind pilotarea platformei Sistemului Informațional Geografic de Nivel Local (GIS-Local) în Administrația Publică Locală din Moldova (proiect-pilot APL Chișinău GIS-Local) se implementează în conformitate cu Memorandumul de înțelegere între Primăria mun. Chișinău și Programul USAID Comunitatea Mea (CM), semnat în data de 14 februarie 2020.


Comunitatea Mea este un program USAID, inițiat în anul 2018, cu o durată de 5 ani, care are scopul de a stimula guvernarea locală să devină mai eficace, transparentă și responsabilă față de membrii comunității și să îmbunătățească capacitățile autorităților publice locale (APL) de a răspunde necesităților cetățenilor.


Unul dintre obiectivele prioritare ale Programului CM este de a sprijini aleșii locali și angajații APL în vederea efortului de îmbunătățire a practicilor de management financiar eficient și maximizare a potențialului veniturilor APL, concomitent cu creșterea calității serviciilor prestate, inclusiv asigurarea unui management de gestionare a patrimoniului corespunzător. Proiectul GIS-Local este unul dintre instrumentele și soluțiile inovatoare bine definite și promovate de Programul CM ce ajută autoritățile publice locale să ofere cetățenilor servicii de calitate într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor și asigurării transparenței, respectiv să impulsioneze dezvoltarea durabilă și să îmbunătățească climatul de afaceri local axat pe creșterea veniturilor locale.


Sistemul va permite gestionarea proceselor de reglementare a regimului proprietății funciare într-o manieră transparentă și eficientă, cu respectarea procedurilor prevăzute de legislația funciară și cadastrală, concomitent vor fi create servicii de date spațiale (WMS și WFS) pentru vizualizarea și descărcarea datelor pentru proiectanți și utilizatorii GIS.


110 afișare0 comentariu