Igor Vrabie: „Strategia de dezvoltare a orașului este un QUO VADIS al urbanismului”


Într-o discuție cu Igor Vrabie, Directorul adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a CMC, am aflat despre cum se lucrează asupra Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău. Fiind în funcția de director adjunct, Igor Vrabie afirmă că fiecare pas și etapă este analizată cu întreaga echipă care este implicată la elaborarea acestui document urbanistic strategic.


Fiind în calitate de specialist/ expert în domeniul arhitecturii și urbanismului, explicați dintr-o perspectivă obiectivă și realistă utilitatea pe termen lung a Planului de amenajare a teritoriului.

Ținând cont de formarea profesională ca arhitect, obișnuiesc să văd orașul ca un organism viu în continuă dezvoltare. Această dezvoltare trebuie să fie canalizată într-o direcție care ar asigura o integrare organică a construcțiilor noi, în peisajul urban existent, fără a avea un impact negativ asupra structurilor deja existente. Aici intră în joc strategia de dezvoltare, PAT, PUG și PUZ, care sunt instrumente urbanistice strategice și primordiale pentru gestionarea dezvoltării unui oraș. De modul în care vor fi elaborate PUG, PUZ și PUD și de calitatea generală a acestora, depinde direcția de dezvoltare a orașului, pentru o perioadă îndelungată de timp.


Planul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial-administrativă de bază. Acesta cuprinde analize, reglementări şi regulamentul local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază. În acelaşi timp, PUG-ul stabileşte norme generale, pe baza cărora se elaborează mai apoi, în detaliu, la scară mai mică, PUZ-urile şi apoi PUD-urile. Acesta abordează o multitudine de probleme, printre care:

optimizarea relațiilor localităților cu teritoriul lor administrativ;

valorificarea potențialului natural, economic și uman;

stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan;

organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație;

stabilirea și delimitarea zonelor construibile, etc.


Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul), pe de altă parte, este proiectul care are caracter de reglementare specifică, detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei, cu prevederile PUG-ului localităţii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni şi restricţii) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată. Problemele abordate în PUZ sunt focusate pe o zonă mai mică decât scara generală a orașului. Se pot evidenția următoarele aspecte ce sunt tratate în elaborarea PUZ-urilor:

organizarea rețelei stradale;

zonificarea funcțională a terenurilor;

organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane;

indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, etc);

dezvoltarea infrastructurii edilitare, etc.


Strategia de dezvoltare, la rândul ei, abordează cea mai complexă problemă existentă în dezvoltarea unui oraș, un QUO VADIS al urbanismului. În cadrul strategiei, se încearcă abordarea problemelor existente și prevenția apariției problemelor în viitor, printr-un management calitativ și o serie de cercetări ample, sondaje de opinie, consultări intense atât cu populația municipiului, cât și cu experți din varii domenii. Ca să reiterez, fiecare din elementele menționate mai sus, formează un puzzle complex, care permite unui oraș să se dezvolte în direcția corectă. Iar elaborarea calitativă a acestor acte normative și respectarea strictă a lor, va permite să avem cu toții un oraș în care să vrem să trăim.

Povestiți pe scurt despre procesul de lucru, cum se desfășoare lucrurile pe interior? Cât de complicat este? Care sunt pașii de bază?


Colaborarea cu colegii din cadrul Direcției are loc prin intermediul volantelor și ședințelor operative regulate, unde sunt abordate cele mai stringente probleme apărute în timpul săptămânii. Aceste întruniri permit o mai bună gestionare a procesului de lucru pe termen lung. De asemenea, fiecare din colegi are posibilitatea să se apropie pentru o concretizare, sau să vină cu o sugestie. Ușile sunt mereu deschise. La nivel practic, colaborarea cu colegii din străinătate are loc preponderent prin intermediul ședințelor online. Acestea sunt săptămânale, fiind prestabilite zilele și orele la care acestea urmează să se desfășoare.


Aceste colaborări sunt deosebit de utile, mai ales, în contextul în care, colegii din străinătate au o experiență mai vastă în gestionarea proceselor de dezvoltare urbanistică a unui oraș. Exemplele de bună practică ale altor orașe, servesc drept un ghid comprehensiv și explicit pentru dezvoltarea favorabilă a orașului. Nu poate fi neglijat faptul, că municipiul Chișinău este încă tânăr, în termeni urbanistici, dacă este să îl comparăm cu capitalele europene, spre care tindem, și nu are încă nici grandoarea și istoria Moscovei sau a Sankt Petersburgului.


Avem multe de învățat, suntem mereu dispuși să o facem, și le mulțumim colegilor de peste hotare că acceptă să își împartă cunoștințele și expertiza cu noi, astfel, ocolind repetarea unor greșeli urbanistice prin care aceștia deja au trecut.Ce este cel mai important de efectuat în următorul timp, pentru a menține această undă de implementare continuă?


După părerea mea, una din cele mai importante modificări care ar trebui efectuate la nivel legislativ, pentru perpetuarea schimbărilor pozitive și ameliorarea efectelor negative ale construcțiilor haotice și adesea ilegale, ar fi înăsprirea pedepselor pentru construcțiile neconforme. De asemenea, este necesară instituirea unui mecanism drastic de control și tragere la răspundere a celor care încalcă legislația în domeniul construcțiilor.


Primordial este, de asemenea, și ridicarea nivelului lucrărilor de proiectare ale PUG, PUZ, PUD, atât prin ridicarea prețului pentru aceste servicii, lucru care ar permite o executare mai detaliată și studii mai aprofundate, cât și prin contractarea specialiștilor de peste hotare, care ar aduce un plus valoarea și o expertiză suplimentară la soluționarea problemelor cu care se confruntă orașul. Deficitul bugetar existent la momentul de față ar putea fi acoperit prin modificarea legislației și ajustarea ei la cerințele europene, unde fiecare investitor plătește un procent minim din valoarea totală a construcției în bugetul primăriei și al AST.


În calitate de expert, ce lucru lipsește sau trebuie îmbunătățit pentru acest domeniu și acest proces de lucru menit să dezvolte capitala?

Un lucru important care lipsește, este Planul Urbanistic General și Planul Urbanistic Zonal Centru, care ar permite reglementarea și monitorizarea direcției de dezvoltare a orașului atât la periferii - fapt ce ar permite dezvoltarea omogenă și descentralizată a orașului, cât și în Centrul Istoric - unde s-ar putea de intervenit, inclusiv în domeniul construcțiilor fără a prejudicia patrimoniul istoric construit existent. Un alt lapsus, care vine ca un rezultat al absenței reglementărilor urbanistice, este cultura colectivă și mentalitatea protectivă asupra valorilor patrimoniale și istorice, care ar impulsiona investitorii și proiectanții să găsească modalități de edificare a construcțiilor noi, fără ca acest lucru să acționeze în detrimentul monumentelor istorice.


Sper ca aceste schimbări, pe latura legislativă, să ducă și la schimbarea mentalității, atât a proiectanților, cât și a investitorilor, dar nu în ultimul rând al locuitorilor capitalei, deoarece modul cum arată orașul depinde de fiecare din noi.


Cum vizualizați dezvoltarea/ modernizarea municipiului Chișinău după finalizarea acestor documente și implementarea lor în timpul real?

Sper ca în urma finalizării și aprobării acestor documente, cu implementarea ulterioară a prevederilor stipulate în ele, municipiul Chișinău să devină un oraș cu care să ne putem mândri, și ca acesta să poată fi dat drept un exemplu de bună practică, unde potențialul urbanistic a învins birocrația.


***

Planul de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău este un document strategic ce va stabili viziunea și prioritățile de dezvoltare a capitalei pe o perioadă mai mare de timp.

Amintim că, Primăria municipiului Chișinău a inițiat lucrul asupra elaborării Planului de amenajare, în luna iunie 2020, proces care prevede o documentare amplă asupra situației de fapt. Prima etapă, Strategia socio-economică a fost definitivată și constă în studii de fundamentare.


121 afișare0 comentariu