GAUDEAMUS - demolarea ilegală

DGAURF și Viceprimarul au emis o scrisoare (06.111/5147 din 24.08.2020) conform căreia clasează drept ilegală orice acțiune de demolare a clădirii Cinematografului GAUDEAMUS pentru că autorizația de desființare din 22/03/2018 este expirată. Direcția a anunțat în scris și telefonic Pretura sectorului Centru și Agenția de Supraveghere Tehnică despre expirarea actului permisiv, acestea au obligația să stopeze orice proces de demolare, cu chemarea poliției la fața locului în caz de necesitate.


Pe lung:

În 22/03/2018, proprietarul “CRISTIVLAD” SA, obține autorizație de desființare pentru clădirea Cinematografului GAUDEAMUS.

În 10/06/2018 acesta demarează lucrările de demolare. Lucrările sunt sistate în 13/06/2018 prin dispoziția viceprimarului nr.472-d din 11.06.2018 și nr.477-d din 13.06.2018.

Proprietarul “CRISTIVLAD” SA și investitor


ul “INAMSTRO” SRL s-au adresat în judecată pentru a anula dispoziția de sistare.

În 17/09/2019, Curtea de Apel anulează actele de suspendare a lucrărilor de demolare. Respectiv autorizație de demolare reintră în vigoare la 17/09/2019, iar în 6 luni (fără 3 zile) expiră - 14 martie 2020.

Pentru lucrările de demolare este necesară o nouă autorizație de desființare. Aceasta se emite conform Legii 163 din 2010, Art. 17 ‘Condiţiile de eliberare a AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE’

(1) Autorizaţia de desfiinţare se emite de către primarul unității administrativ-teritoriale în baza cererii beneficiarului, în care se indică locul amplasării imobilului/terenului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente: b) proiectul de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare; c) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică); d) expertiza tehnică, în cazul desfiinţării parţiale a imobilului; e) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de desfiinţare totală sau parţială a imobilului. f) avizul pozitiv al Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;


Mulțumim cetățenilor vigilenți care au bătut alarma în această noapte și dimineață!

Poza: Cinematograful Gaudeamus

#gaudeamus #centru #cinematograf #demolare

7 afișare0 comentariu