Noi discuții cu autorii Strategiei de dezvoltare socio-economică și teritorială a mun. Chișinău

Actualizată în: acum 7 zile

Reprezentanții Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare și ai companiei „Master’s Plan” au participat marți, 12 octombrie, la o nouă ședință online privind Strategia de dezvoltare socio-economică și teritorială a municipiului Chișinău (etapa a II-a).


Participanții au discutat despre modalitățile de organizare, în timpul apropiat, a consultărilor publice, dar și despre recenziile pe care urmează să le recepționeze de la experți din străinătate.


Menționăm că, în prezent, subdiviziunile Primăriei municipiului Chișinău formulează propuneri de îmbunătățire a Strategiei, care urmează să fie analizate, traduse și incluse în document. Totodată, Strategia de dezvoltare socio-economică și teritorială a municipiului Chișinău (etapa a II-a) urmează să fie tradusă, până în prima decadă a lunii noiembrie, în limbile română și engleză.


Amintim că elaborarea Strategiei a durat mai mult de un an, în proces fiind implicați: reprezentanții DGAURF, experții din cadrul companiilor „Master’s Plan” și „Cushman & Wakefield”, dar și Fundația „Centrul pentru Dezvoltare a Chișinăului”.

În procesul de elaborare, autorii Strategiei au realizat o analiză amplă a situației existente, cercetări sociologice și au discutat cu mai mulți specialiști, membri ai societatății civile, primarii suburbiilor și reprezentanții subdiviziunilor Primăriei municipiului Chișinău.


Documentul a fost elaborat pentru a identifica prioritățile, obiectivele și sarcinile dezvoltării socio-economice și spațiale a municipiului, corelate cu necesitățile orașului enunțate de către Primarul general al municipiului Chișinău, Consiliul municipal Chișinău, pretorii sectoarelor municipiului Chișinău și ale altor părți interesate.

Strategia va servi drept ghid pentru reactualizarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău, pentru care, în prezent, se desfășoară o licitație internațională.

15 afișare0 comentariu