Poziția oficială a DGAURF față de propunerea instaurării Moratoriului de 1 an în Centru Chișinșăului

Poziția oficială a Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare față de propunerea instaurării Moratoriului de un an în Centru mun. Chișinău.

Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare se opune instaurării Moratoriului de un an în Centru mun. Chișinău.

Direcția consideră că instaurarea unei interdicții de a construi în centru Chișinăului nu are sens, pentru că ea deja există și ar contravine legislației:

1. Moratoriu contravine Constituției Republicii Moldova (a);

2. Moratoriu contravine Codului Civil (b);

3. Interdicția de a construi poate fi limitată doar prin lege, nu prin moratoriu (c);

4. Interdicția de a construi în Centru deja există, prin: - legea nr. 3 din 06.02.2020 „Pentru modificarea unor acte legislative”(d); - p.4 a deciziei nr. 22/40 din 25 decembrie 2008 (e);

În concluzie: - Nu poate fi interzis ceva ce deja nu este posibil. - Procesul cu schițe aprobate de către CNMI și alte organizații - nu mai este posibilă. - Deci interdicția este deja instituită.


DGAURF invită și este deschisă spre colaborare cu toți cetățenii care doresc să participe la identificarea resurselor și elaborarea documentației urbanistice locale, care ar reglementa orice intervenție.


NOTE: (a) Conform art.46 din Constituția Republicii Moldova, (1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate.


(b) Conform Codului Civil - art. 454 - Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale (care pot fi evaluate în bani), privite ca o sumă de valori active și pasive legate între ele, aparținând unor persoane fizice și juridice determinate; - art. 457 - Bunurile pot circula liber, cu excepția cazurilor când circulația lor este limitată sau interzisă prin lege;


(c) Art. 500 - Proprietarul are drept de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra bunului, dreptului de proprietate este perpetuu; - Al. (3) Dreptul de proprietate poate fi limitat prin lege sau de drepturi unui terț.


(d) Prin legea nr. 3 din 06.02.2020 „Pentru modificarea unor acte legislative” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.55-61 din 21.02.2020, art. 37) a fost modificat art. 4 din legea nr. 163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcție”. Astfel, din 21 februarie 2020, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din legea nr. 163 din 09.07.2010 certificatele de urbanism pentru proiectare se elaborează doar în baza documentației de urbanism şi de amenajare a teritoriului.


(e) Reieșind din faptul că în conformitate cu prevederile p.4 a deciziei nr. 22/40 din 25 decembrie 2008, Regulamentul local urma să între în vigoare pentru zona centrală după aprobarea de către Consiliul municipal Chişinău a Planului urbanistic Zonal Centru şi a Schemei complexă a transporturilor, la moment Primăria municipiului Chişinău nu poate elabora şi elibera Certificate de urbanism pentru proiectare pentru Zona Centrală istorică a oraşului Chişinău.


Da, Chișinăul are PUG, despre care ziceți că s-ar putea face trimitere în cazul amplasărilor, PUG-ul fiind tot documentație de urbanism. Dar valabilitatea documentației pe teritoriul nucleului Centrului istoric este sistată, prin punctul 4 al Deciziei 22/40.

10 afișare0 comentariu