Strategia de dezvoltare socio-economică și teritorială a municipiului Chișinău, prezentată

Actualizată în: acum 7 zile

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare anunță că Strategia de dezvoltare socio-economică și teritorială a municipiului Chișinău (etapa a II-a) a fost livrată către Primărie și este supusă unei analize minuțioase în cadrul direcțiilor Primăriei municipiului Chișinău. După definitivare și traducere în limbile română și engleză, aceasta va fi supusă consultărilor publice. Documentul actual a fost prezentat joi, 30 septembrie, în cadrul unei ședințe online.


Elaborarea Strategiei a durat mai mult de un an, în proces fiind implicați: reprezentanții DGAURF, experții din cadrul companiilor „Master’s Plan” și „Cushman & Wakefield”, dar și Fundația „Centrul pentru Dezvoltare a Chișinăului”.


Autorii Strategiei au realizat o analiză amplă a situației existente, cercetări sociologice și au discutat cu mai mulți specialiști, membri ai societatății civile, primarii suburbiilor și reprezentanții subdiviziunilor Primăriei municipiului Chișinău.


Documentul a fost elaborat pentru a identifica prioritățile, obiectivele și sarcinile dezvoltării socio-economice și teritoriale a municipiului, corelate cu necesitățile orașului enunțate de către Primarul general al municipiului Chișinău, Consiliul municipal Chișinău, pretorii sectoarelor municipiului Chișinău și ale altor părți interesate. Strategia va servi drept ghid pentru reactualizarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău, pentru care, în prezent, se desfășoară o licitație internațională.
112 afișare0 comentariu