Procesul de lucru asupra PUZ Centru

Se că realiza procesului de inventariere a monumentelor istorice de categorie națională din Centrul istoric, precum și elaborarea Planului de referință istorico-arhitectural al Centrului istoric.

Preconizăm să finalizăm inventariere a monumentelor istorice pănă la finele anului 2020, să elaborăm zonele de protecție a monumentelor și ansamblurilor prin inventarierea și elaborarea documentației de evidență a bunurilor de patrimoniu arhitectural de categorie națională.


De asemenea, am decis să realizăm în comun Planul de referință istorico-arhitectural al Centrului istoric Chișinău cu implicarea unui grup larg de specialiști, document care va sta la baza elaborării Planului urbanistic pentru zona Centru.


#PUZCentruChișinău https://www.facebook.com/andrei.chistol.14/posts/10216723001057949