Rezumat al şedinţei Consiliului arhitectural-urbanistic din 19.01.2021

La data de 19.01.2021 a fost convocată şedinţa Consiliului arhitectural-urbanistic pe ordinea de zi fiind propuse examinării membrilor consiliului mai multe proiecte de Planuri urbanistice zonale care au ca obiectiv dezvoltarea şi revitalizarea urbanistică a unor zone din intravilanul localităţii.

Foto: facebook.com/chironda.victor
Foto: facebook.com/chironda.victor

Şedinţa a fost prezidată de către arhitectul-şef aş municipiului Chişinău, d-na Svetlana Dogotaru, cvorumul şedinţei a fost asigurat.


La şedinţa desfăşurată în cadrul Primăriei municipiului Chişinău au mai fost prezenţi beneficiarii obiectivelor, elaboratorii soluţiilor urbanistice (proiectanţii) cât şi alte persoane interesate.


Se remarcă că toate proiectele propuse examinării au fost remise pentru reexaminare şi ajustare de către membrii consiliului arhitectural-urbanistic fiind stabilite un şir de neconformităţi sau neclarităţi.


Discuţiile şi dezbaterile sau axat preponderent pe problematica şi complexitatea în realizarea unor formaţiuni constructive noi pe terenurile private (actualmente ocupate de construcţii în stare tehnică deplorabilă sau cu aspect depăşit) şi încadrarea lor eficientă în siturile existente sau adiacente, problemele legate de impactul asupra infrastructurii tehnico-edilitare existentă odată cu majorarea sarcinilor generate de construcţiile noi, lipsa posibilităţilor autorităţii publice locale de a realiza proiecte costisitoare de redresare a situaţiei la acest capitol, asigurarea cu tramele stradale necesare facilitării şi fluidizării traficului, problematica şi dificultatea realizării propunerilor de dezvoltare urbanistică a unor zone vaste, actualmente ocupate de construcţii private, terenuri private sau proprietate municipală ori sunt necesare faze sau etape de realizare bine definite, etc.


Astfel, propunerile urbanistice urmează a fi ajustate conform propunerilor şi obiecţiilor specificate de membrii consiliului arhitectural-urbanistic după care vor fi examinate repetat.


108 afișare0 comentariu