Strategia de dezvoltare a mun. Chișinău, prezentată la Conferința virtuală „Chișinău – 585 de ani”

Actualizată în: acum 5 zile

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat vineri, 16 iulie, în cadrul Conferinței virtuale „Chișinău - 585 de ani - un oraș între trecut și viitor”, Strategia de dezvoltare socio-economică și teritorială a municipiului Chișinău.


„În momentul în care am devenit primar al municipiului Chișinău, principalul document strategic care ar reglementa dezvoltarea teritorială și urbană a orașului a fost Planul urbanistic general al municipiul Chișinău aprobat în anul 2007. Din păcate, PUG nu mai este actual în contextul schimbărilor rapide care au avut loc în viața reală a municipalității. O mare parte din ceea ce a fost stabilit nu a fost niciodată pus în aplicare, iar documentul real a devenit pur informal, orașul neavând instrumente reale de dezvoltare. După analiza practicilor internaționale, am ajuns la concluzia că avem nevoie de o strategie de dezvoltare durabilă socio-economică, dar și spațială, un document care va sta la bază acțiunilor noastre pe termen scurt și lung și un document care determină direcțiile prioritare și obiectivele sustenabile de dezvoltare integrată a municipiului”, a declarat edilul capitalei, Ion Ceban.

Astfel, a fost efectuată o cercetare sociologică, la care au participat 2500 de respondenți, au fost realizate șase focus grupuri online și 40 de interviuri cu experți.


Potrivit primarului capitalei, una dintre principalele sarcini este reducerea nivelului migrației, atragerea și păstrarea capitalului uman în oraș.


Valorile de bază ale Strategiei sunt: identitatea, respectul, siguranța, diversitatea, participarea publică, sistemul policentric, iar printre scenarii se numără: construirea locuințelor variate și de o calitate înaltă, îmbunătățirea situației ecologice și a sistemului de gestionare a deșeurilor, dezvoltarea rețelei stradale urbane, crearea unii sistem de spații publice, modernizarea sistemului de transport, structura inovativă a economiei, centru de turism și artă.


În cadrul evenimentului, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a precizat că, în prezent, este în proces de lucru Planul urbanistic zonal Centru, iar Planul urbanistic general se află la etapa caietului de sarcini.


29 afișare0 comentariu